Međunarodna komisija za sliv rijeke Save

E-mail
isrbc@savacommission.org
Adresa
Kneza Branimira 29/II, Branimir Centar, 10000 Zagreb
Telefon
+385 1 4886 960