Apeliramo da se svi strogo pridržavamo uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi sigurnosti sebe i drugih osoba, te sprečavanja nekontroliranog širenja COVID-19 !
Više informacija i novosti na www.koronavirus.hr

JU NP Sjeverni Velebit

E-mail
npsv@np-sjeverni-velebit.hr
Adresa
Krasno 96, 53274 Krasno
Telefon
+385 53 665 380