Apeliramo da se svi strogo pridržavamo uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi sigurnosti sebe i drugih osoba, te sprečavanja nekontroliranog širenja COVID-19 !
Više informacija i novosti na www.koronavirus.hr

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad

E-mail
gradsko.drustvo.crvenog.kriza@zg.t-com.hr
Telefon
+385 1 2883 001