Općina Lipovljani

Facebook
E-mail
info@lipovljani.hr
Adresa
Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovlljani
Telefon
+385 44 676 004; +385 44 676 496