Apeliramo da se svi strogo pridržavamo uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi sigurnosti sebe i drugih osoba, te sprečavanja nekontroliranog širenja COVID-19 !
Više informacija i novosti na www.koronavirus.hr

BK Sveta Nedelja

E-mail
bksvn.info@gmail.com
Adresa
M. Stilinovića 8, 10431 Sveta Nedelja