SSR „Sport za sve” Osječko – baranjske županije

E-mail
rekreacija.obz@gmail.com
Adresa
Kneza Trpimira 23, 31 000 Osijek
Telefon
+385 31 200-518