Apeliramo da se svi strogo pridržavamo uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi sigurnosti sebe i drugih osoba, te sprečavanja nekontroliranog širenja COVID-19 !
Više informacija i novosti na www.koronavirus.hr

Općina Dubravica

E-mail
opcina@dubravica.hr
Adresa
Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Telefon
+385 1 3399 360