Apeliramo da se svi strogo pridržavamo uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi sigurnosti sebe i drugih osoba, te sprečavanja nekontroliranog širenja COVID-19 !
Više informacija i novosti na www.koronavirus.hr

Strmina - društvo za pustolovske aktivnosti

Facebook
E-mail
drustvo.strmina@gmail.com
Adresa
Prušnikova ulica 106, 1000 Ljubljana
Telefon
+386 30 666 900