Apeliramo da se svi strogo pridržavamo uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi sigurnosti sebe i drugih osoba, te sprečavanja nekontroliranog širenja COVID-19 !
Više informacija i novosti na www.koronavirus.hr

Udruga Fenix

Facebook
E-mail
fenix.punat@gmail.com
Adresa
Jagorika 41, 51521 Punat