Apeliramo da se svi strogo pridržavamo uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi sigurnosti sebe i drugih osoba, te sprečavanja nekontroliranog širenja COVID-19 !
Više informacija i novosti na www.koronavirus.hr

Udruga žena Kuče

Facebook
E-mail
udrugazenakuce@gmail.com
Adresa
Kuče, Ul. Svetog Fabijana 1, 10419 Velika Gorica