Apeliramo da se svi strogo pridržavamo uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi sigurnosti sebe i drugih osoba, te sprečavanja nekontroliranog širenja COVID-19 !
Više informacija i novosti na www.koronavirus.hr

Općina Garčin

E-mail
garcin.opcina@gmail.com
Adresa
Kralja Tomislava 92, 35212 Garčin
Telefon
+385 35 422 442, +385 35 422 038