Apeliramo da se svi strogo pridržavamo uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi sigurnosti sebe i drugih osoba, te sprečavanja nekontroliranog širenja COVID-19 !
Više informacija i novosti na www.koronavirus.hr

Thalassotherapia Opatija

E-mail
thalassotherapia-opatija@ri.htnet.hr
Adresa
Maršala Tita 188/1, Opatija
Telefon
+385 51 202 600