Apeliramo da se svi strogo pridržavamo uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi sigurnosti sebe i drugih osoba, te sprečavanja nekontroliranog širenja COVID-19 !
Više informacija i novosti na www.koronavirus.hr

Općina Kamanje

E-mail
opcina.kamanje@kamanje.hr
Adresa
Kamanje 106, 47282 Kamanje
Telefon
+385 47 642 288, +385 47 642 290