Apeliramo da se svi strogo pridržavamo uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi sigurnosti sebe i drugih osoba, te sprečavanja nekontroliranog širenja COVID-19 !
Više informacija i novosti na www.koronavirus.hr

Grad Pazin

E-mail
ured.grada@pazin.hr
Adresa
Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52 000 Pazin
Telefon
+385 52 624 133