Apeliramo da se svi strogo pridržavamo uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi sigurnosti sebe i drugih osoba, te sprečavanja nekontroliranog širenja COVID-19 !
Više informacija i novosti na www.koronavirus.hr

Općina Marija Gorica

Adresa
Gorička 18/a 10299 Marija Gorica
Telefon
+385 1 3395 868, +385 1 3396 445