Apeliramo da se svi strogo pridržavamo uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi sigurnosti sebe i drugih osoba, te sprečavanja nekontroliranog širenja COVID-19 !
Više informacija i novosti na www.koronavirus.hr

Općina Velika Ludina

E-mail
opcina-velika-ludina@sk.htnet.hr
Adresa
Obrtinčka 4, 44316 Velika Ludina
Telefon
+385 44 658 250