Zajednica talijana "Liberta" Ploštine

Adresa
Ploštine 65, 34552 Ploštine
Telefon
+385 34 437 013