Apeliramo da se svi strogo pridržavamo uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi sigurnosti sebe i drugih osoba, te sprečavanja nekontroliranog širenja COVID-19 !
Više informacija i novosti na www.koronavirus.hr

DŠR "Zdrav duh"

E-mail
info.zdravduh@gmail.com
Adresa
Dr.Jurja Dobrile 24, 10410 Velika Gorica