Apeliramo da se svi strogo pridržavamo uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi sigurnosti sebe i drugih osoba, te sprečavanja nekontroliranog širenja COVID-19 !
Više informacija i novosti na www.koronavirus.hr

Općina Novigrad

E-mail
opcina.novigrad@zd.t-com.hr
Adresa
Trg kralja Tomislava 1 23312 Novigrad
Telefon
+385 23 375 004