Općina Novigrad

E-mail
opcina.novigrad@zd.t-com.hr
Adresa
Trg kralja Tomislava 1 23312 Novigrad
Telefon
+385 23 375 004