Apeliramo da se svi strogo pridržavamo uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi sigurnosti sebe i drugih osoba, te sprečavanja nekontroliranog širenja COVID-19 !
Više informacija i novosti na www.koronavirus.hr
Polazak
(utorak)
Trajanje
4 dana
Dužina rute
500 km
Polazna lokacija
Bihać
Kotizacija
150 kn
Broj pregleda
362+
  • dodaj kao .ics kalendar
  • dodaj kao webcal kalendar
  • dodaj kao .VCS kalendar

10. Biciklistički maraton Bihać - Srebrenica

Okupljanje svih učesnika ju u Bihaću na gradskom trgu dana 08.07.2014.god. od 06.30 sati, a start je u 08.00 sati sa istog trga.
Prvo konačište je 08.07.2014.god. u Jajcu. Drugo konačište je 09.07.2014.god. u Sarajevu

Polazak dana 08. (utorak) 07.2014.god. u 08.00 sati
Bihać – Bos.Petrovac - Ključ – Čađavica – Mrkonjić Grad – Jajce
dužina oko 180 km

Polazak dana 09. (srijeda) 07.2014. u jutarnjim satima
Jajce - Donji Vakuf – Turbe – Travnik – Vitez – Kakanj – Visoko - Sarajevo
dužina oko 158 km

Polazak dana 10. (četvrtak) 07.2014.god. u 07.30 sati
Sarajevo – Semizovac – Ivančići – Olovo - Kladanj – Vlasenica – Milići – Srebrenica
dužina oko 161 km
očekivani dolazak u Potočare oko 19:00h

Prijava se vrši dostavljanjem ispunjene prijave i potpisane izjave i dokazom o izvršenoj uplati kotizacije.

Broj učesnika je limitiran. Ukupan broj učesnika vožnje biciklom bi bio oko 300 učesnika, koji moraju sami sebi da obezbijede adekvatan bicikl (brdsko planinski MTB ili cestovni).
Svaki član potpisuje pismenu prijavu tj. izjavu o učešću u biciklističkom maratonu, a za one koji nemaju navršenih 18 godina potpisuje staratelj.
Učesnici koji nemaju napunjenih 16 godina starosti, mogu učestvovati samo uz pratnju svoga staratelja.

Pored učesnika biciklista bit će i 20 pratioca od toga 15 vozača kombija i 5 logističara koji bi išli u pratnji tokom cijele trase dok traje aktivnost.

Velika karta. Mjesto je slabo mapirano? Pomozi nam!