Polazak
(subota) 09:30
Dužina rute
9 km
Polazna lokacija
Ilirska Bistrica, Hrušica pri Podgradu
Kotizacija
9,95
Organizator kontakt
Broj pregleda
93+
  • dodaj kao .ics kalendar
  • dodaj kao webcal kalendar
  • dodaj kao .VCS kalendar

Rekreativna dirka z gorskim kolesi

REKREATIVNA DIRKA Z GORSKIMI KOLESI

Naziv: 1. Z BIČI PO ČIČI

Datum: 9 OKTOBER 2021

Organizator: TENIS KLUB HRUŠICA

Kraj: Hrušica pri Podgradu občina Ilirska Bistrica

Disciplina: gorsko-kolesarska dirka

Dolžina prog:
45 km (950 v.m)
28 km (540 v.m)
9 km (155 v.m)

Za prijavo je potrebno izpolnjevati splošne in posebne pogoje, vezane na izvedbo športnih prireditev, ki jih narekujejo aktualne omejitve za zajezitev epidemije COVID. Pogoji se lahko z odloki vlade spreminjajo.

Vračilo prijavnine
Vračilo prijavnine ni možno. V primeru odpovedi dogodka zaradi objektivnih okolščin (COVID) so udeleženci upravičeni do 100% povračila prijavnine.

V primeru upravičenih razlogov, za katero lahko predloži verodostojno listino (zdravniško
potrdilo ipd.) je prijava možna ob zadržanju administrativnih stroškov odjave v višini 5 €.


URNIK PRIREDITVE

Petek, 8. oktober 2021- Športni park InBlue Hrušica pri Podgradu občina Ilirska Bistrica

17.00 – 19.00 prihodi udeležencev, prijave, prevzem startnih številk in prevzem darilnih vrečk

Sobota, 9. Oktober:

7.00 – 9.30 prihodi udeležencev, prijave, prevzem startnih številk in prevzem darilnih vrečk

09:30 start 9 km vodene družinske trase

10:00 start 45 km maratona

10:15 start 28 km maratona

11:00 – 13.00 prihodi udeležencev v cilj

10.00 – 13.00 otroški MTB poligon

12.00 – 14.00 animacijski program, pogostitev udeležencev,

14.00 – 14:30 podelitev priznanj


Prireditve se lahko udeležijo vsi rekreativni kolesarji, ki so zdravi, sposobni vožnje s kolesom in stari vsaj 14 let. Zdravniško potrdilo ali licenca niso potrebni, o zdravju se izrečejo z izjavo.

Mladoletni za udeležbo potrebujejo:
- stari 14 in 15 let - fizično spremstvo staršev na trasi
- stari 16 in 17 let - pisno dovoljenje staršev ali skrbnikov, da se lahko udeležijo prireditve.


Prijave so možne na spletni strani do vključno 5. oktobra 2021 in pri prijavni službi na dan dogodka 8. in 9. oktobra 20121 . Prijava se odda na predpisanem obrazcu, prijava pa je popolna šele, ko je tudi plačana prijavnina.


PRIJAVNINA
Višina prijavnine je odvisna od termina prijave.
- prvih 50 prijavljenih udeležencev (»early bird«) 20 €
- oddana prijava in plačilo preko spleta do 5. oktobra 2021 25 €
- prijava in plačilo na dan dogodka (8 in 9 oktobra 2021) 30 €

Na 9 km trasi bo potekala tudi družinska vožnja za mlajše udeležence od 14 let v spremstvu štaršev.

Prijavnina za družinsko traso na dan dogodka (8.-9.oktober) ... 10 €
- za otroke do 14 let, na dan dogodka ... BREZPLAČNO €


9 km trasa ni tekmovalne narave, zato se čas vožnje ne meri.


Prijavnina zajema organizacijo prireditve, praktično darilo organizatorja, označeno progo, nujno medicinsko pomoč na terenu, okrepčila pred, med in po tekmovanju, topel obrok v cilju, možnost pranja koles ter uporabo štartnih številk in čipa.


PODELITEV PRIZNANJ
Podelitev priznanj in nagrad najboljšim bo na štartno – ciljnem prizorišču, INBLUE Hrušica
Prvi trije uvrščeni po kategorijah bodo dobili medalje in najboljši absolutno (moški in ženske) na 45 km pa tudi pokale.

KAZNI IN PREPOVEDI
Organizator si pridržuje pravico prepovedi nadaljevanja vožnje ali diskvalifikacije v primeru neupoštevanja označene trase, odmetavanja smeti na in ob progi, uporabe transporta med tekmo, izogibanja pomoči sotekmovalcu, ki je v težavah (v primeru bolezni ali poškodbe), zunanje pomoči izven servisnih con.

Kadarkoli na progi lahko zdravstveno osebje oceni, da tekmovalec ni več sposoben varno nadaljevati tekme, ga izloči in poskrbi za tekmovalca. V primeru neupoštevanja tega, bo tekmovalec diskvalificiran.

Prvi kilometer po startu poteka zaprta vožnja za spremljevalnim vozilom.

Na dolgi trasi bo časovna zapora:
- na 23. kilometru pri času 2 uri 45 min – udeleženec je diskvalificiran , opcijsko ga
organizator odpelje nazaj na prizorišče.

OSTALA DOLOČILA IN POGOJI
Sodelujoči brez startnih številk niso udeleženci maratona, zato niso upravičeni do okrepčil na trasah in ne bodo obravnavani iz strani reševalne službe organizatorja v primeru nesreče.

Obvezna je uporaba zaščitne čelade.

Ob prevzemu startne številke prejmete številko, kupon za hrano in darilno vrečko.

Startno številko je obvezno namestiti na prednji del kolesa. Če številka ne bo nameščena skladno z navodili, organizator ne zagotavlja meritev časa.
Ob progi bo poskrbljeno za okrepčilne postaje, ki so označene na zemljevidu posamezne trase.

Odmetavanje smeti je dovoljeno v »feed zonah«, najdlje do označbe za konec »feed zone«.

Na prireditvi bo na voljo nujna medicinska pomoč.
Proga bo označena s trakovi in s smernimi tablami. Dodatne označbe - izobešen trak ob progi pomeni, pomeni vozi dalje v tej smeri. Na križiščih bodo tudi reditelji .

Vsi tekmovalci se morajo držati označene predvidene poti. Vsakršno iskanje in uporaba bližnjic pomeni takojšnjo diskvalifikacijo udeleženca.

Na progi bodo kontrolne točke. Udeleženec, ki jih ne bo prečkal vseh, bo označen kot diskvalificiran oz. tisti, ki ni končal proge.

Prehitevanje vozila, ki označuje začetek maratona, pomeni diskvalifikacijo. Prav tako bodo diskvalificirani udeleženci, ki bodo zaostali za časovno omejitvijo trase.

Na asfaltnih odsekih in cestah, po katerih poteka redni promet, je obvezno upoštevanje Zakona o cestno prometnih predpisih. Pred vključevanjem na prometne površine bodo reditelji.

Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi. Tekmovalec je na prireditvi v celoti na lastno odgovornost.

Prireditelj si pridržuje pravico spremembe tega razpisa, o čemer bo udeležence pravočasno obvestil.

PRAVNA OBVESTILA IN SPLOŠNI POGOJI
S prijavo prijavitelj potrjuje, da so podatki, ki jih je zapisal v prijavnici resnični, da se strinja s pogoji izvedbe prireditve in razpisnimi pogoji tekov. Izjavlja, da je zdrav, vsestransko pripravljen za aktivno udeležbo in zdravniško pregledan. Upošteval bo vsa navodila organizatorja in sodeloval na prireditvi Z Biči Po Čiči na lastno odgovornost.

Potrjuje, da pristaja na tveganja v zvezi z udeležbo na prireditvi in zato od organizatorja ne bo uveljavljal kakršnih koli odškodninskih zahtevkov.

Soglaša, da lahko organizatorji prireditve objavijo njegove podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od njih zahteval kakršno koli povračilo. Organizator bo osebne podatke prijaviteljev uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07). Z udeležbo prijavitelj dovoljuje, da organizator njegove navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za namene statistične obdelave, pošiljanja ponudb, reklamnega gradiva in vabil na podobne dogodke. Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in
obdeluje neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve prijavitelja. Prijavitelju pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04, 114/06, 126/07, 86/09, 78/11 in 38/14).

Udeleženec maratona je vsak, ki se prijavi organizatorju, plača prijavnino in se udeleži maratona. Udeleženec v nobenem primeru ne sme prehiteti vozila, ki označuje začetek maratona, ali zaostati za vozilom, ki označuje konec maratona. V tem primeru oseba ni več udeleženec maratona in bo diskvalificiran, hkrati s tem pa se preneha odgovornost organizatorja do takšne osebe.

Udeleženec maratona, mlajši od 16 let, mora obvezno imeti soglasje in spremstvo staršev oziroma spremstvo organizirane skupine, kot to določa veljavna zakonodaja.

Odgovornost za takšne udeležence je v celoti v rokah staršev. Slednji odgovarjajo tudi v primeru, če je njihov otrok na dogodku udeležen, sami pa na njem niso prisotni.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb vsebine prireditve tudi po že oddani prijavi in plačilu prijavnine iz strani udeleženca. Če pride zaradi objektivnih okoliščin do okrnitve programa, spremembe darilnega paketa ali tras, udeleženec ni upravičen do nobenega povračila prijavnine. Prav tako prijavljeni ni upravičen do vračila prijavnine, če se prireditve ne udeleži zaradi slabega vremena. Prireditev se namreč izvede v vsakem vremenu. Organizator se bo po najboljših močeh trudilo zagotavljati najbolj točne in najnovejše podatke na svojih spletnih straneh, vendar opozarja uporabnike spletnih strani, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Ker obstajajo na spletni strani dogodka določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi dogodkom in nad katerimi organizator nima nadzora, slednji ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli spletne strani, za katero nudi povezavo ali referenco in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Organizator
Tenis klub Hrušica
Hrušica 100
6244 Podgrad

Velika karta. Mjesto je slabo mapirano? Pomozi nam!