Polazak
(četvrtak) 08:00
Dužina rute
485 km
Polazna lokacija
Bihać, Gradski trg
Kotizacija
10,62
Facebook
Broj pregleda
447+
  • dodaj kao .ics kalendar
  • dodaj kao webcal kalendar
  • dodaj kao .VCS kalendar

Biciklistički maraton Bihać – Srebrenica

Poštovani, Klub ekstremnih sportova ¨Limit¨ u sklopu svojih planiranih aktivnosti, ali velikim interesovanjem drugih sportaša, biciklista iz drugih klubova iz cijele BiH, drugih klubova iz okruženja i drugih zemalja organizira :
Biciklistički maraton Bihać – Srebrenica
¨DA SE NIKAD NE PONOVI I NE ZABORAVI¨
Kako bi se ova aktivnost izvela u još boljoj organizaciji, obavještavamo VAS o aktivnosti koja je i službeno ušla u dosadašnji program obilježavanja genocida u Srebrenici.
Cilj aktivnosti :
Povodom tragedije stradanja nedužnih civila u Srebrenici, među kojima je bilo i sportaša, suosjećajući sa patnjom i bolom preživjelih Srebreničana, nas sportaše, ljubitelje prirode i ekologe navelo je da organiziramo biciklistički maraton od Bihać do Srebrenice.
Na taj način odajemo počast svim žrtvama genocida u BiH, a posebno u Srebrenici, noseći sa sobom parolu ¨ DA SE NIKAD NE ZABORAVI I NE PONOVI ¨ prolazeći biciklima sa zapadne na istočnu stranu naše Bosne i Hercegovine. Vožnjom prelazimo oko 500 km dugu trasu i svojim prisustvom odajemo počast stradalim žrtvama.

PROTOKOL 17. BICIKLISTIČKOG MARATONA
BIHAĆ - SREBRENICA
¨DA SE NIKAD NE PONOVI I NE ZABORAVI¨
Na ovogodišnjem maratonu će zbog okolnosti pandemije biti onoliki broj biciklista koliko bude i preporuka.
Okupljanje većine učesnika je 07.07.2021.god. u Bihaću. Smještaj je organizovan samo za one koji su se najavili u nekoj od sportskih dvorana u Gradu Bihać, a većina će opet sami sebi organizirati smještaj kod prijatelja u Bihaću.
Polazak je dana 08.(četvrtak)07.2021.god. okupljanje od 06.30 sati,

a START je u 08.00 sati sa gradskog trga u Bihaću.
Prvo konačište je 08.07.2021.god. u Jajcu.
Drugo konačište je 09.07.2021.god. u Sarajevu.
Dolazak u Srebrenicu je dana 10.07.2021.god,
Sva ishrana i smještaj tokom aktivnosti je na samim učesnicima, jer zbog navedene pandemije trenutno nismo u mogućnosti da isto organiziramo, ako drugačije tokom realizacije se ne omogući isto će se i uraditi u skladu sa mogućnostima
Za sve dodatne informacije možete kontaktirati na telefon 061 144 248 Lipović Ermin.
Prijave dostavljati na e-mail: ermin.lipovic@gmail.com

AGENDA PO DANIMA – ETAPAMA
DAN OKUPLJANJA (srijeda) 07.07.2021.g.
- 13:00h – 16:00h zajedničko druženje učesnika,
- 19:00h – obavezan sastanak svih učesnika maratona u Muzeju Prvog zajedanja Avnoj-a.,
- 20:30h - slobodne aktivnosti i odmor.
NAPOMENA : OBAVEZNO PRISUSTVO NA SASTANKU SVIH UČESNIKA.
I etapa
Polazak dana (četvrtak) 08.07.2021.god. u 08:00h
Bihać – Bos.Petrovac - Ključ – Čađavica – Mrkonjić Grad – Jajce
- do 07:30 – okupljanje na gradskom trgu,
- 08:00h – obraćanje uzvanika,
- 08:15h - polazak učesnika maratona,
- oko 10:30h – dolazak u Bos. Petrovac,
- 13:00 – 13:30h - dolazak u Ključ, Alina Luka,
- 18:00 - 19:00h - očekivano vrijeme dolaska u Jajce,
- 20:00 - 22:00h – slobodne aktivnosti,
- Svi učesnici u svojoj režiji obezbjeđuju sebi smještaj i konačište.

II etapa
Polazak dana (petak) 09.07.2021.god. u 08:00h
Jajce - Donji Vakuf – Bugojno – Rostovo- Novi Travnik – Kakanj – Visoko - Sarajevo
- 06:30 - 07:00h – ustajanje, priprema i vrijeme za doručak,
- 08:00 – 08:15h – kratki sastanak prije etape i obraćanje,
- 08:15h - polazak iz Jajca,
- 09:30 - 10:00h – očekivano vrijeme dolaska u D.Vakuf,
- 11:00 – 11:30h - očekivano vrijeme dolaska u Bugojno, vrijeme za ručak,
- 18:00 – 19:00h - očekivano vrijeme dolaska u Sarajevo, ova vožnja završava izlaskom sa autoputa , tako da svi učesnici dalje nastavljaju sami na svoju ličnu odgovornost.
- Svi učesnici u svojoj režiji obezbjeđuju sebi smještaj i konačište.

III etapa
Polazak dana (subota) 10.07.2021.god. u 07:30h
Sarajevo – Semizovac – Ivančići – Olovo - Kladanj – Vlasenica – Milići – Srebrenica
- Okupljanje na benzinskoj pumpi Bešlić u Semizovcu.
- 07:00 – 07:30h – kratki sastanak prije etape,
- 08:00h – polazak iz Semizovca – benzinska pumpa Bešlić,
- 10:00 – 11:00h - uspon na Našićku visoravan,
- 12:00 – 13:00h – očekivani vrijeme dolaska u Olovo, vrijeme za ručak,
- 16:00 - 17:00h – dolazak u Konjevića Polje,
- 19:00 - 19:30h – očekivani dolazak u Potočare , delegacija organizacionog odbora,
Napomena : Učesnici sami sebi organizuju prijevoz za povratak ili u organizaciji sa svojim klubovima.

PRIJAVA treba da sadrži :
IME I PREZIME, DATUM ROĐENJA, MJESTO IZ KOJEG DOLAZI - KLUB
koja se dostavlja putem e-mail: lipa3@bih.net.ba
Kotizacija je 20,00KM
Za dodatne informacije kontaktirati organizatora.

Velika karta. Mjesto je slabo mapirano? Pomozi nam!