Apeliramo da se svi strogo pridržavamo uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi sigurnosti sebe i drugih osoba, te sprečavanja nekontroliranog širenja COVID-19 !
Više informacija i novosti na www.koronavirus.hr
Polazak
(srijeda) 17:30
Dužina rute
10 km
Polazna lokacija
Skopje, Plostad Makedonija
Kotizacija
- - - -
Facebook
Organizator kontakt
Broj pregleda
27+
  • dodaj kao .ics kalendar
  • dodaj kao webcal kalendar
  • dodaj kao .VCS kalendar

Kritična masa #71 Koj ja mati bezbednosta na velosipedistite?

„Pa nesreќi se slučuvaat“
„Takva e kulturata tuka, što ќe praviš“

Opštestvoto se odnesuva kako bezbednosta da e matno pole von naša moќ, pa soobraќajnite sudiri gi narekuvame “nesreќi“ ili “nezgodi“, pa se vadime non-stop na kulturata kako taa da e nešto nepromenlivo...
No:
-Soobraќajnite sudiri ne se von naša moќ, ima načini kako da se namali verojatnosta za nivno slučuvanje…
-Kulturata na odnesuvanje vo soobraќajot e nešto na koe može mnogu da se vlijae preku definiranje na pravilata i preku nivno sproveduvanje.
=> BEZBEDNOSTA VO SOOBRAЌAJOT NE E MATNO POLE.
Ako gi sledime onie gradovi i državi koi uspeale da go namalat brojot na žrtvi od soobraќaj, verojatno nekoi raboti i ќe ni se razbistrat.

Meѓu 150 i 200 žiteli na Makedonija godišno go gubat svojot život od SOOBRAЌAJ, od prevezuvanje, od nešto što treba da bide povrzuvanje, apsolutno NEOPRAVDANO i NEPRIFATLIVO.

Izminatata godina, MVR utvrduva vina kaj vozačite vo duri 133 od 137 soobraќajni sudiri vo koi životot go zagubile 155 luѓe, dodeka vo samo 4 slučai vinovni bile pešacite. Glavna pričina za nastanuvanje na soobraќajni nezgodi so teški posledici e brzoto vozenje, odnosno rečisi polovina od žrtvite (72 od 155) životite gi zagubile vo sudir nastanat poradi vozenje so brzina pogolema od dozvolenata.
Sekoj porast od 5 km/h go udvojuva rizikot od sudir vo gradska sredina (grafik: https://bit.ly/2uaZeZv).
Tokmu poradi toa, svetska praksa e gradskite sredini koi težneat kon pogolema bezbednost na svoite graѓani da prezemaat merki koi se nasočeni tokmu kon usporuvanje na avtomobilskoto dviženje. Toa često podrazbira i ukinuvanje na specijalnite lenti za vrtenje vo desno i levo i zgolemuvanje na pešačkite pjaceti i ostrovi, stesnuvanje na avtomobilskite lenti, sproveduvanje na izdvoena infrastruktura za pešaci i velosipedi nasekade, podignuvanja i iskrivuvanja na kolovozot itn. So vakvi izmeni, NJujork, na primer, drastično go namali brojot na žrtvi na ulicite (http://www.nycvzv.info/).

Ve povikuvame vo sreda so zaedničko vozenje na velosipedi niz ulicite na gradot da upatime prašanje do instituciite za toa koj e odgovoren za porastot na žrtvite vo soobraќajot, dali odgovornite nemaat dovolno kapacitet i volja da se spravat so ovoj problem, dali merkite koi se prezemaat se soodvetni koga statistikata pokažuva deka ne vroduvaat plod, dali možebi soobraќajnata infrastruktura na gradot pridonesuva kon zgolemuvanje na ovaa brojka i istata bara redizajniranje vo nasoka na pogolema bezbednost na site učesnici?

Za ilustracija, za zgolemuvanje na bezbednosta na svoite graѓani, poveќe zemji ili pak gradovi vo svetot go primenuvaat konceptot „Vizija nula“, vklučuvajќi gi Kanada, Holandija, Švedska, Velika Britanija i SAD (ili barem nekoi pogolemi gradovi vo niv). Ovoj koncept se bazira vrz principot deka ne može nikogaš da bide etički prifatlivo luѓeto da bidat seriozno povredeni ili da počinat kako rezultat na dviženje vo soobraќajnata mreža. Konceptot podrazbira odbiranje na strategii, postavuvanje targeti i celi koi se stremat kon nula broj na žrtvi, kako i podelena odgovornost na onie koi gi dizajniraat i koristat patištata, a ne samo na onie koi gi koristat.

I da potfrlat luѓeto kako poedinci, soobraќajniot sistem ne smee da potfrli!
Dali se priroritetite na instituciite jasni ili pomateni vo toj pogled?
-Prioritet na Gradot treba da bide da obezbedi bezbedni i protočni (no ne i brzi) ulici za site tipovi soobraќaj.
-Prioritet na policijata treba da bide ne da sobere kvota od kazni, tuku sistematski da kaznuva za najopasnite prekršoci vo soobraќajot so cel najopasnoto odnesuvanje da go svede na minimum.

Koj ja mati bezbednosta na velosipedistite, a i na drugite ranlivi učesnici vo soobraќajot?

Da stavime FOKUS NA BEZBEDNOSTA.
Se gledame vo sreda, na Kritična masa #71.

Velika karta. Mjesto je slabo mapirano? Pomozi nam!