Polazak
(nedjelja) 10:00
Polazna lokacija
Beograd, Trg Republike
Kotizacija
- - - -
Facebook
Organizator kontakt
Broj pregleda
161+
  • dodaj kao .ics kalendar
  • dodaj kao webcal kalendar
  • dodaj kao .VCS kalendar

Karavan Daj pedalu raku 2017

Realizacija Projekta započeće 1. oktobara organizacijom Skupa u saradnji sa Gradom Beogradom, na kome će se predstavnicima šire i stručne javnosti obratiti predstavnici resornih ministarstava, Grada Beograda, zdravstvenih ustanova, oragnizatora uz aktivno učešće medija.

Čelnicima Grada Beograda biće predata zastava koja će biti podignuta na Skupštini grada tokom oktobra – Međunarodnog meseca borbe protiv karcinoma dojke.

Tokom skupa biće istaknuti ciljevi Projekta kao i važnost ove teme za Srbiju.
Takođe, biće zvanično proglašen početak Biciklističkog karavana DAJ PEDALU RAKU 2017.

Karavan će biti ispraćen od strane biciklista i građana krećući se ka Kragujecu, Čačku, Kraljevu do Vrnjačke Banje.

PROJEKAT „Daj pedalu raku 2017“

O projektu
Kako je oktobar proglašen za mesec podizanja svesti o raku dojke, Ženski centar „Milica” iz Vrnjačke
Banje i ekspertska organizacija Build Energy Team - BET, već treću godinu zaredom organizuju projekat
Daj pedalu raku koji obuhvata sprovođenje biciklističkog karavana širom Srbije i održavanje Okruglog
stola: Kako sprečiti i na vreme lečiti karcinom dojke.
S obzirom da najveći broj osoba operisanih od karcinoma dojke ima smanjenu funkciju ruke, samim
tim ograničene su izborom sporta, te biciklizam predstavlja idealan sport i vid rekreacije za njih. Fizička
aktivnost je neophodna nakon operacije. Njome se, uz smanjenje telesne mase i zdravu ishranu značajno smanjuje rizik da se bolest povrati.
Realizacija Projekta doprineće podizanju svesti široke i stručne javnosti o neophodnosti: veće primene
mera preventivnih pregleda i rane dijagnostike karicnoma kako bi se smanjila stopa smrtnosti osoba
obolelih od malignog tumora dojke, kao i vođenje zdravog načina života. Cilj Projekta je da se obolelim ženama pruži osećaj korisnosti i ponovno inregrisanje u društvene tokove svih žena koje se bore sa ovom teškom bolešću, pre svega kroz psihičko i fizičko osnaživanje.
Projekat se kao i prethodnih godina realizuje pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva
zdravlja RS, Ministarstva omladine i sporta RS, Instituta za javno zdravlje Srbije, Instituta za onkologiju
i radiologiju KCS i drugih zdravstvenih centara, a uz podršku gradova i opština, JK i JKP, ambasada, društveno odgovornih organizacija i institucija, fondacija, organizacija civilnog sektora i medija.
Cilj Projekta Opšti cilj Projekta je podizanje svesti cele društvene zajednice a posebno žena o značaju preventivnih
i redovnih pregleda dojki, blagovremenom i ranom otkrivanju, dijagnostifikovanju i lečenju bolesti, kao
i promovisanje zdravih stilova života.


Posebni ciljevi Projekta su:
 promovisanje zdravih stilova života, sa fokusom na sport u prevenciji i rehabilitaciji žena
obolelih od raka dojke,
 ponovna integracija žena koje su se izborile sa bolešću u društvene aktivnosti,
 pružanje podrške i psihičko osnaživanje žena koje se bore sa bolešću,
 promovisanje važnosti redovnih preventivnih pregleda, poboljšanje kvaliteta života obolelih
osoba,
 smanjenje invaliditeta obolelih,
 smanjenje stope smrtnosti žena obolelih od raka dojke u Republici Srbiji,
 definisanje osnova za kreiranje i sprovođenje strategije na nivou Srbije za kontinuirano i
premanentno edukovanje o malignim bolestima radi sprečavanja i ranog utvrđivanja i
dijagnostike bolesti i smanjenja stope obolelih sa smrtnim ishodom,
 jačanje saradnje države sa udruženjima pacijenata radi stvaranja jednakih uslova kvalitetnog
lečenja pacijenato obolelih od karcinoma dojke u svim delovima Srbije.

Realizicija projekta
Projekat „Daj pedalu raku 2017” biće realizovan u trajanju od 2 dana u periodu od 1 - 2.10.2017. i
obuvata održavanje većeg broja aktivnosti u 5 gradova i opština Srbije: Beograd, Kragujevac, Čačak, Kraljevo i Vrnjačka Banja, a uz podršku i neposredno uključivanje predstavnika Užica i Trstenika.

Tokom prvog dana Projekta biće održan biciklički karavan praćen brojnim aktivnostima u gradovima i opštinama kroz koje Karavan prolazi. Drugog dana, u Vrnjačkoj Banji biće organizovan Okrugli sto: Na vreme spreči i sebe izleči, kao i poseta i doniranje opreme palijativnom odeljenju Specijalističke bolnice za interne bolesti Vrnjačka Banja.Prvi dan, nedelja 1. oktobar 2017.

09.00-10.00 Realizacija Projekta započeće 1. oktobara organizacijom Skupa u saradnji sa Gradom Beogradom, na kome će se predstavnicima šire i stručne javnosti obratiti predstavnici resornih ministarstava, Grada Beograda, zdravstvenih ustanova, oragnizatora uz aktivno učešće medija.
Čelnicima Grada Beograda biće predata zastava koja će biti podignuta na Skupštini grada tokom oktobra – Međunarodnog meseca borbe protiv karcinoma dojke.
Tokom skupa biće istaknuti ciljevi Projekta kao i važnost ove teme za Srbiju.
Takođe, biće zvanično proglašen početak Biciklističkog karavana DAJ PEDALU RAKU
2017.

Karavan će biti ispraćen od strane biciklista i građana krećući se ka Kragujecu, Čačku, Kraljevu do Vrnjačke Banje.
10.00-14.00 Karavan putuje od Beograda do Kragujevca
14.00-14.30 Karavan stiže u Kragujevac, gde je sa predstavnicima opštine organizovan Skup na kome će se učesnicima i građanima obratiti čelnici Grada Kragujevca kao i Daj pedalu raku 2017. predstavnici zdravstvenih institucija i organizatori Projekta. Gradu će biti predata zastava koja će biti podignuta na Skupštini grada tokom oktobra – Međunarodnog meseca borbe protiv karcinoma dojke.
14.30-15.30 Karavan putuje od Kragujevca do Čačka.
15.30-16.00 Karavan stiže u Čačak, gde je sa predstavnicima Grada organizovan Skup na kome će se učesnicima i građanima obratiti čelnici Čačka, kao i predstavnici zdravstvenih institucija i organizatori Projekta. Gradu će biti predata zastava koja će biti podignuta na Skupštini grada tokom oktobra – Međunarodnog meseca borbe protiv karcinoma dojke.

Karavanu se u Čačku priključuju motorciklisti iz Užica.
16.00-17.00 Karavan putuje do Čačka do Kraljeva.
17.00-17.30 Karavan stiže u Kraljevo, gde je sa predstavnicima Grada organizovan Skup na kome će se učesnicima i građanima obratiti čelnici Kraljeva, kao i predstavnici zdravstvenih institucija i organizatori Projekta. Gradu će biti predata zastava koja će biti podignuta na Skupštini grada tokom oktobra – Međunarodnog meseca borbe protiv karcinoma dojke.
17.30-18.00 Karavan putuje do Kraljeva do Vrnjačke Banje.
18.00-18.30 Karavan stiže u Vrnjačku Banju , gde je sa predstavnicima opštine organizovan Skup na kome će se učesnicima i građanima obratiti čelnici Vrnjačke Banje, kao i predstavnici zdravstvenih institucija i organizatori Projekta. Opštini će biti predata zastava koja će biti podignuta na Skupštini grada tokom oktobra – Međunarodnog meseca borbe protiv karcinoma dojke.
Kraj Biciklističkog karavana

Drugi dan, ponedeljak 02. oktobar 2017.
11.00-13.00 Okrugli sto: Kako sprečiti i na vreme lečiti karcinom dojke
Drugog dana realizacije Projekta biće organizovan Okrugli sa akcentom na
prevenciju raka dojke, edukaciju žena i pružanje podrške obolelima tokom lečenja
bolesti a sve u cilju smanjenja broja obolelih kao i stope smrtnosti obolelih od karcinoma dojke. Na Okruglom stolu će govoriti predstavnici:
 Ministarstva zdravlja RS,
 Ministarstva omladine i sporta RS,
 Srpskog foruma protiv raka dojke EUROPA DONNA Serbia članice EUROPA
DONNA COALITION,
 Insitituta za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut,
 Insituta za onkologiju i radiologiju KCS,
 zdravstvenih ustanova,
 farmaceutskih organizacija,
 društveno odgovornih kompanija.
Cilj organizovanja Okruglog stola jeste definisanje osnova za kreiranje i
sprovođenje strategije na nivou Srbije za kontinuirano i premanentno edukovanje
o malignim bolestima radi sprečavanja i ranog utvrđivanja i dijagnostike bolesti i smanjenja stope obolelih sa smrtnim ishodom, kao i jačanje saradnje države
Daj pedalu raku 2017.
sa udruženjima pacijenata radi stvaranja jednakih uslova kvalitetnog lečenja
pacijenata obolelih od karcinoma dojke u svim delovima Srbije.
14.00-15.00 Poseta palijativnom odeljenju u SB za interne bolesti Vrnjačka Banja.
Nakon završetka Okruglog stola biće organizovana poseta palijativnom odeljenju u SB za interne bolesti Vrnjačka Banja kao i doniranje sredstava ovom odeljenju.
15.00-15.30 Poseta Dnevnom centru za podršku obolelima od karcinoma ŽC „Milica“ Vrnjačka
Banja
15.30 Kraj Projekta

Velika karta. Mjesto je slabo mapirano? Pomozi nam!