Polazak
(nedjelja) 10:00
Dužina rute
50 km
Polazna lokacija
Bale, Trg La Mussa
Kotizacija
6,64(50 Kn)
Facebook
Organizator kontakt
Broj pregleda
251+
  • dodaj kao .ics kalendar
  • dodaj kao webcal kalendar
  • dodaj kao .VCS kalendar

2. MTB maraton Bale - Valle Outdoor festival

1. Generalna pravila

• Naziv rekreativne utrke: MTB maraton Bale - Valle Outdoor festival

• Organizator: B.K. - C.C. AXA

• Utrka je prijavljena u rekreativnom kalendaru HBS-a

• Utrku će suditi barem jedan sudac licenciran od HBS-a

• Prilikom prijave sudionici će morati organizatoru utrke ustupiti na korištenje osobne podatke (ime, prezime, adresa, godina rođenja, spol, kontakt broj mobitela, e-mail).

• Prijava je osobna i nije je moguće prenositi na druge osobe.

• Pravo sudjelovanja imaju svi biciklisti stariji od 16 godina bez obzira da li posjeduju licencu HBS-a

• Prijavom na utrku sudionici utrke prihvaćaju ove uvjete korištenja i pravila utrke odnosno ovaj pravilnik.

• Sudionici prihvaćaju da se njihove fotografije, ime i prezime i ostali osobni podaci koriste u promotivne svrhe B.K. - C.C. AXA i trećih strana povezanih ovom utrkom bez posebnih dopuštenja te geografski i vremenski neograničeno.

2. Natjecateljski paket

Natjecateljski paket za svakog sudionika utrke uključuje:

• pravo startanja na utrci
• okrijepu na stazi
• mjerenje vremena utrke
• startni broj s vezicama za pričvršćivanje
• medicinsku pomoć u slučaju nezgode na utrci
• rana prijava uključuje majicu eventa Bale - Valle Outdoor festival
• ručak nakon utrke

3. Minimalna dob

Svi sudionici utrke moraju imati minimalno 16 godina na dan utrke (moraju biti rođeni prije 11.06.2001.).

4. Zdravstvena sprema

Svi sudionici moraju osigurati da su fizički i zdravstveno spremni za sudjelovanje na utrci.

5. Tehnička ispravnost bicikala

• Sudionici na utrci moraju koristiti isključivo bicikle predviđene za brdski biciklizam, pogonjene ljudskim pogonom.

• Svi sudionici moraju osigurati da su njihovi bicikli tehnički ispravni, osobito po pitanju sigurnosti (kočnice, čepovi na volanima, dužina “rogova” na volanima ...), a organizator zadržava pravo diskvalifikacije natjecatelja s neispravnim ili neodgovarajućim biciklima.

• Organizator nije odgovoran ukoliko dođe do bilo kakve štete kod sudionika, opreme ili treće strane zbog neis-
pravnosti bicikla.

• Sudionik razumije i prihvaća da je dužan voditi brigu o ispravnosti bicikla, te ukoliko u bilo kojem trenutku primijeti da njegova oprema ne zadovoljava uvjete, dužan je poduzeti mjere da se kvarovi uklone. Ukoliko je greške nemoguće ukloniti, sudionik mora odustati od daljnjeg natjecanja.

Na utrci je zabranjeno korištenje:

• bisaga i prikolica za bicikle

• bidona za piće koji nisu od savitljivog materijala (staklo, metal...)

• bicikala s električnim pogonom

• tandem bicikala

6. Osobna odjeća i oprema natjecatelja

• Svi sudionici utrke moraju u svakom trenutku utrke nositi zaštitnu biciklističku kacigu.

• Sudionici utrke obavezno moraju sa sobom ponijeti osnovnu opremu i alat za otklanjanje kvarova na biciklu.

7. Utrka

• Start utrke je 11.06.2017. godine u 10:00 sati na trgu La Musa u Balama

• Cilj utrke je kod nogometnog igrališta u Balama. Cilj će biti propisno označen.

• Dužina utrke je cca 50 km i na ruti nema ekstremnih spusteva ili uspona

• Ruta će biti označena u uputama za sudionike i oznakama na terenu. Plan rute biti će dostavljen natjecateljima najkasnije na dan prijave a biti će dostupan na web stranicama TZ Bale.

• Ovisno o procjeni organizatora, na ruti će biti barem dvije kontrolne točke na kojima će svi sudionici biti evidentirani. U slučaju neprolaska kroz kontrolnu točku, sudionik se kažnjava diskvalifikacijom.

• Organizator zadržava pravo promjene rute utrke prije starta utrke bez posebne najave i objašnjenja.

• Sudionici utrke moraju se u svakom trenutku držati zadane trase utrke opisanih u uputama i označenih na terenu.

• Nije dozvoljeno nikakvo prilagođavanje rute ili skraćivanje. Sudionici su osobno odgovorni da prate rutu utrke te ukoliko iz bilo kojeg razloga napuste rutu utrke, moraju se vratiti na isto mjestu gdje su izašli s rute nazad na stazu.

• Na trasi utrke strogo je zabranjeno odbacivanje posuda za napitke i otpada. Sudionici koji se ne pridržavaju ovih pravila bit će kažnjeni s dodatkom vremena ili diskvalificirani.

8. Kategorije natjecanja

• Do 25 godina - muški (rođeni: 1992. - 2001.)

• Od 26 do 35 godina - muški (rođeni: 1982. - 1991.)

• Od 36 do 45 godina - muški (rođeni: 1972. -1981.)

• Preko 45 godina - muški (rođeni do 1971.)

• Ženske

9. Mjerenje vremena

• Mjerenje vremena osigurava organizator a konačni rezultati utrke biti će objavljeni najkasnije 30 minuta od završetka utrke. Rezultati će biti objavljeni i na web stranici TZ Bale kao i na FB stranicama organizatora

10. Startnina

• Startnina za utrku je: 50,00 kn.

11. Dijelovi trase utrke na javnim prometnicama

• Trasa utrke će na nekim mjestima prolaziti ili prelaziti javne prometnice koje neće biti zatvorene za promet.

• Tijekom prolaska javnim prometnicama sudionici utrke moraju se pridržavati prometnih propisa važećih u Repub-
lici Hrvatskoj i pritom ne ometati ostale sudionike u prometu.

• Organizator će u nastojati maksimalno prilagoditi regulaciju prometa potrebama utrke putem zatvaranja dijelova ceste, upozoravanja i zaustavljanja ostalih sudionika u prometu te upozoravanja sudionika utrke na nadolazeća vozila.

• Svi sudionici moraju imati na umu da su tijekom cijele utrke sudionici u prometu te se trebaju pridržavati važećih prometnih pravila. Ukoliko sudionicu prouzroče ili sudjeluju u prometnom incidentu ili nezgodi, na njih se primjenjuju važeći zakoni i prometna pravila Republike Hrvatske.

12. Pravila ponašanja tijekom utrke

• Svi sudionici moraju se tijekom utrke pridržavati fair play pravila ponašanja i iskazati dužnu pažnju prema drugim sudionicima utrke, ostalim osobama i okolišu.

• Sudionici utrke dužni su voziti oprezno, u skladu sa svojim vještinama i sposobnostima, pogotovo prilikom spuštanja na nizbrdicama.

• Sporiji sudionici utrke moraju propustiti brže od sebe na najranijem mogućem mjestu na ruti.

• U slučaju završnog sprinta prema cilju, sudionici utrke ne smiju mijenjati liniju kretanja.

• Sudionici utrke moraju najbližoj službenoj osobi organizatora prijaviti svaku nezgodu, kvar ili kršenje pravila koje uoče za vrijeme trajanja utrke.

13. Završavanje utrke

• Sudioniku će se priznati sudjelovanje na utrci ukoliko je stigao na cilj te nije prekršio niti jedno od navedenih pravila utrke. Ciljnu ravninu dozvoljeno je prijeći pješke ukoliko natjecatelj ima svoj bicikl.

• Maksimalno trajanje utrke će biti objavljeno na startu utrke

• Organizator može produžiti ili skratiti maksimalno vrijeme utrke, a obavijest o tome bit će na info pultu na startu utrke.

14. Rezultati i dodjela nagrada

• Proglašenja pobjednika po kategorijama održat će se sat vremena nakon završetka utrke. Organizator će naknadno objaviti mjesto na kojem će se održati proglašenje.

• Nagrade su: sportska odličja po kategorijama navedenim u točki 8 (i eventualno nagrade sponzora)

15. Kazne i sankcije

• Startanje s biciklom koji ne odgovara pravilima: suspenzija

• Startni broj je postavljen, ali nije nije vidljiv: upozorenje

• Vožnja bez kacige i skidanje kacige tijekom utrke: diskvalifikacija

• Namjerna opstrukcija drugih sudionika: upozorenje i vremenska kazna

• Prijetnje i vrijeđanje: diskvalifikacija

• Nezavršavanje utrke: diskvalifikacija

• Držanje za motorizirano vozilo: upozorenje i vremenska kazna

• Nepridržavanje prometnih propisa: upozorenje i vremenska kazna

• Nepridržavanje pravila utrke (ruta, starta, kontrole, itd.): diskvalifikacija

• Bacanje i ostavljanje smeća iza sebe tijekom utrke: upozorenje i vremenska kazna

16. Odgovornost

• Svaki sudionik utrke odgovoran je za vlastitu sigurnost tijekom utrke.

• Organizator utrke ne preuzima nikakvu odgovornost za moguće ozljede ili štetu koju je zadobio ili prouzročio sudi-
onik utrke.

• Sudionik je svjestan i razumije da je za MTB maraton Bale - Valle Outdoor festival potrebno imati vještine koje zahtjeva brdsko biciklistički sport, da će se utrka voziti po kamenim, uskim i strmim stazama, makadamima, ces-
tama, na čiju težinu dodatno mogu utjecati vremenski uvjeti kao što je kiša i vjetar. Organizator nije odgovoran za nastalu štetu na opremi, sudioniku ili bilo kojoj trećoj strani.

• Organizator nije odgovoran ukoliko dođe do bilo kakvih smetnji u zdravlju sudionika tijekom i nakon utrke te da je svaki sudionik dužan voditi brigu o unošenju dovoljno tekućine i hrane tijekom utrke.

• Organizator zadržava pravo zabrane natjecanja sudionicima koji se ne pridržavaju ovih uvjeta korištenja i pravila.

• Sudionik utrke se odriče prava od potraživanja moguće štete od organizatora.

Velika karta. Mjesto je slabo mapirano? Pomozi nam!