Polazak
(nedjelja) 10:00
Dužina rute
40 km
Polazna lokacija
Ralja, Fudbalski teren
Kotizacija
6,64
Facebook
Organizator kontakt
Broj pregleda
173+
  • dodaj kao .ics kalendar
  • dodaj kao webcal kalendar
  • dodaj kao .VCS kalendar

MTB Kros "U srcu Šumadije"

MTB kros ,,U srcu Šumadije" organizuju udruženje ,,Klub-Salamandra" Ralja koji će se održati sa startom iz Ralje ( Fudbalski teren) preko Parcana, Baba, Guberevca i za ciljem u Parcanima. Ukupno 40 km.
Slanjem prijave za MTB kros svaki učesnik stiče pravo na učestvovanje na krosu.
Ciljevi krosa su promocija MTB staze ,,Baberijus", i same regije kao destinacije pogodne za ovaj vid sporta.


Nedelja 21.05.2017
08:00h-09:00h – Registracija učesnika
10:00h–Start II krosa “ U srcu Šumadije ”

12-14:00h – Pristizanje takmičara
15:30h-18:00h-Ručak
17:00h–Svečano proglašenje pobednika krosa “U Srcu Šumadije”
18:00h–Zatvaranje krosa“U Srcu Šumadije”

Teren krosa : Kombinacija asfalt , makadam i deonica sa zahtevnijim šumskim terenom .

– trasa: Ralja – Parcani – Babe – Guberevac – Parcani,
ukupno 40 km

– učešće na krosu obezbeđujete slanjem prijave na mail
kontakt@klub-salamandra.rs

Minimalna starosna dob za samostalno učestvovanje na MTB krosu je 18 godina (učesnici moraju biti rođeni nakon 09.05.1998.). Za maloletne učesnike obavezna je overena saglasnost roditelja ili staratelja. Organizator zadržava pravo da ne odobri nastupanje učesnicima koji ne ispunjavaju pomenute kriterijume.

- Svi učesnici MTB krosa moraju koristi isključivo bicikle namenjene za brdski biciklizam koje pokreće ljudski pogon.( Sa gumama za terensku voznju)
- Svi učesnici moraju osigurati da su njihovi bicikli tehnički ispravni na dan održavanja MTB krosa, a pogotovo veliku pažnju moraju posvetiti bezbednosti i proveriti kočnice i ostale vitalne delove bicikla. Organizator zadržava pravo da ne odobri nastupanje učesnicima koji ne ispunjavaju pomenute kriterijume.
- Organizator ne snosi nikakvu odgovrnost ukoliko dođe do štete ili povrede kod učesnika, opreme ili kod treće strane ukoliko je prouzrokovana neispravnošu učesnikovog bicikla.
- Učesnik mora da razume i prihvata odgovornost da sve vreme MTB krosa vodi računa o ispravnosti svog bicikla. Ukoliko učesnik primeti u toku MTB krosa da njegov bicikl nije ispravan dužan je da preduzme sve radnje kako bi kvar uklonio. Ukoliko nije moguće da pomenuto uradi, obavezan je da napusti događaj.

- Na MTB krosu je zabranjeno korištenje:
- bisaga i prikolica za bicikl.
- bidona koji nisu od savitljivog mateijala (staklo, metal...).
- bicikla na elektronski pogon i tandem bicikl.

- Svi učesnici, sve vreme tokom trajanja MTB kros moraju nositi zaštitnu kacigu.
- Učesnici moraju prilagoditi svoju odeću i opremu vremenskim uslovima MTB krosa.
- Učesnici sami obezbeuju bidone za okrepu.
- Učesnici nose sopstvenu opremu za popravku kvarova na biciklima (defekt gume...)

Start i vreme MTB krosa biće objavljeni u programu krosa, a učesnici će moći najkasnije da ga saznaju na preuzimanju takmičarskih paketa prilikom registracije.
Startne pozicije biće otvorene 40 minuta pred početak krosa, a učesnici se u pozicijama moraju naći najkasnije 15 minuta pred početak krosa.
Start je masovnog karaktera
Ukoliko učesnik kasni na start duže od 30 minuta, mora se javiti na telefon organizatorima MTB krosa (biće naknadno saopsten svim učesnicima) i obavestiti ih uzrocima kasnjenja, a organizatori će mu obezbediti svu logističku pomoć da nesmetano se prikljuci MTB krosu.


Trasa MTB krosa će biti obeležena posebnim grafičkim aplikacijama u crvenoj boji na drveću, stenama, objektima i sl. predmetima na terenu u zavisnosti od uslova koji su na
trasi, posebnim markerima, trakama. Dok će posebna mesta (raskrsnice, prelazi preko reke, potoka, opasni i/ili dugi spustovi) na trasi pravovremeno biti obeležena u svrhu obaveštenja učesnika tako da oni mogu na vreme da prilagode uslove vožnje terenu.
Trasa će biti snimljena u elektronskom obliku i moći će da se preuzme na Facebook stranici Klub-Salamandra
Trasa će biti ucrtana na mapu koju će svaki učesnik dobiti na startu MTB krosa.
Svi učesnici, se sve vreme, moraju se držati zadatih trasa i ruta i ne smeju ni u jednom trenutku ii stazama koje nisu propisane.
Nije dozvoljeno nikakvo skraćivanje staze. Ukoliko se učesnici udalje sa zadate trase moraju se vratiti na tačno isto mesto sa kojeg su napustili zadatu trasu.
Na trasi će biti obezbeđeno minimalno dva mesta za okrepu učesnika (voda, napici)
ZABRANJENO je bacati bilo koje đubre i otpatke tokom trke. Sankcionisaće se svako ponašanje koje je usmereno ka zagađivanju životne okoline.


Trasa MTB krosa na nekim mestima će se ukrštati i ići zajedno sa regionalnim putevima koji neće biti zatvoreni za javni saobraćaj.
Svi učesnisci moraju se pridržavati važećeg Zakona o Bezbednosti saobraćaja prilikom korišenja regionalnih puteva, ne smeju ometati druge učesnike u saobraćaju i moraju voziti desnom stranom puta.
Mesta gde se staza spaja sa regionalnim putem biće jasno obležena.
Organizator će se maksimalno potruditi da zajedno sa policijom i volonterima obezbedi regulaciju prometa saobraćaja za potrebe MTB Krosa, zvučnom i vizuelnom signalizacijom.

Svi učesnici dužni su da se pridržavaju "Fair play" pravila takmičenja i da postuju ostale učesnike.
Svi učesnici dužni su voziti oprezno i u skladu sa svojim znanjem i mogućnostima.
Posebnu pažnju treba da obrate na nizbrdicama i brzim delovim staze.
Sporiji učesnici MTB krosa moraju propustiti brze i iskusnije učesnike na najranijem mogućem mestu na stazi.
Učesnici moraju obavestiti organizatore o bilo kakvim neregularnostima, kvarovima ili nezgodama ukoliko ih uoče.
Svaki učesnik mora pomoći drugom učesniku ukoliko primeti da je došlo do ozbiljnije povrede ili ukoliko smatra da je od veće koristi odmah obavestiti nekog iz organizacije.

Učesnici koji nisu u mogućnosti da završe MTB kros moraju se javiti organizatoru o odustajanju.
U slučaju ne dolaženja na cilj učesnika koji je startovao kros, organizator će pokrenuti akciju pronalaženja učesnika sa nadleznim službama o trošku učesnika krosa.
U slučaju da do odustajanja dođe zbog zdravstvenih problema, učesnik se mora javiti oganizatoru kako bi dobio potrebnu medicinsku pomoć.
U slučaju odustajanja zbog kvara tokom vožnje, učesnik je obavezan da se pomeri sa glavnog pravca staze kako bi obezbedio slobodan prolaz ostalim učesnicima i potom se javi organizatorima.

Iznos kotizacije za MTB kros ,,U srcu Šumadije" je 500,00 RSD (petstotina dinara). Iznos kotizacije uplaćuje se na tekući račun udruženja ,,Klub-Salamandra" Ralja

Kotizacija za svakog učesnika obuvata:
- pravo učestvovanja na MTB krosu ,,U srcu Šumadije".
- Startni broj
- okrepu na stazi (minimum dva punkta) sa napicima, vodom.
- Angažovanje hitne pomoći i policije.
- kompletnu organizaciju krosa

Velika karta. Mjesto je slabo mapirano? Pomozi nam!