Polazak
(četvrtak) 08:00
Trajanje
4 dana
Dužina rute
390 km
Polazna lokacija
Karlovac, Trg bana Jelačića
Kotizacija
- - - -
Organizator kontakt
Broj pregleda
383+
  • dodaj kao .ics kalendar
  • dodaj kao webcal kalendar
  • dodaj kao .VCS kalendar

7. Biciklijada Karlovačke županije - od Kupe do Kapele 2016.

Predviđena kružna tura, sa startom i ciljem u Karlovcu, ukupne dužine 390 km, obilazi sve jedinice lokalne uprave Karlovačke županije, dakle svih 17 Općina i 5 Gradova.
Kroz termin održavanja biciklijade želimo uveličati proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, koji se slave 05. kolovoza kao spomen na pobjedu u Domovinskom ratu.
Cilj Županijske biciklijade je razvijanje sportsko-rekreacijskih aktivnosti i podizanje ekološke svijesti kod djece, mladeži i odraslih građana naše županije, kroz njihovo sudjelovanje u biciklističkoj vožnji u pojedinim dionicama ili etapama biciklijade, te medijsko prezentiranje prirodnih raznolikosti i bogatstava naše Županije na lokalnoj i državnoj razini.
Rijetko se koja hrvatska županija može podičiti takvom raznolikošću – na putu od Karlovca, od hrastovih Draganićkih lugova, kroz doline i kanjone Kupe, Dobre, Korane i Mrežnice, do crnogoričnih šuma po visovima Kapele iznad Saborskog, preko Kuselja do Rakovice, Slunja i Cetingrada, kroz sve Općine i Gradove naše županije, dojam izuzetnog bogatstva kojeg treba brižno čuvati misao je vodilja koja se nameće svakom sudioniku ovog biciklističkog putovanja.

Karlovačka županija nalazi se u središnjoj Hrvatskoj i pokriva površinu od 3.622 km2, te se ubraja u red većih županija od 20 koliko ih ima u RH.
Zahvaljujući svom tranzitnom, prometnom i geostrateškom položaju jedna je od najvažnijih županija: tu je sjecište i čvorište najvažnijih prometnica koje povezuju Europu s Jadranskom obalom.
Županija graniči s dvije susjedne države: Slovenijom i Bosnom i Hercegovinom, a u doticaju je i sa četiri županije: Zagrebačkom, Sisačko-moslavačkom, Primorsko-goranskom i Ličko-senjskom županijom.

ruta: https://ridewithgps.com/routes/279523

Plan puta:
1. dan - 04.08.2016. - četvrtak
125 km - Karlovac-Draganić-Ozalj-Žakanje-Ribnik-Netretić-Bosiljevo-Generalski Stol-Tounj-Ogulin
2. dan - 05.08.2016. – petak
90 km - Ogulin-Josipdol-Plaški-Saborsko-Slunj
3. dan - 06.08.2016. - subota
90 km - Slunj-Cetingrad-Lasinja
4. dan - 07.08.2016. - nedjelja
85 km - Lasinja-Vojnić-Krnjak-Barilović-Duga Resa-Karlovac

1. dan – 04. 08. 2016. četvrtak (125 km)
Karlovac – Draganići (14 km) 08:00 – 08:45 (45 min) 15 min odmor
Draganići – Ozalj (16 km) 09:00 – 09:45 (45 min) 15 min odmor
Ozalj – Kamanje (10 km) 10:00 – 10:30 (30 min) 10 min odmor
Kamanje – Žakanje (8 km) 10:40 – 11:05 (25 min) 15 min odmor
Žakanje – Ribnik (6 km) 11:20 – 11:40 (20 min) 10 min odmor
Ribnik – Netretić (10 km) 11:50 – 12:25 (35 min) 65 min ručak
Netretić – Bosiljevo (17 km) 13:30 – 14:20 (50 min) 10 min odmor
Bosiljevo – Generalski Stol (11 km) 14:30 – 15:05 (35 min) 15 min odmor
Generalski Stol – Tounj (12 km) 15:20 – 16:00 (40 min) 10 min odmor
Tounj – Ogulin (15 km) 16:10 – 17:00 (50 min)


2. dan – 05. 08. 2016. petak (90 km)
Ogulin – Josipdol (14 km) 08:00 – 08:50 (50 min) 10 min odmor
Josipdol – Plaški (17 km) 09:00 – 09:55 (55 min) 15 min odmor
Plaški – Saborsko (19 km) 10:10 – 11:40 (90 min) 80 min ručak
Saborsko – Rakovica (23 km) 13:00 – 14:40 (100 min) 20 min odmor
Rakovica - Slunj (6 km) 15:00 – 16:00 (60 min)


3. dan – 06. 08. 2016. subota (80 km)
Slunj – Cetingrad (19 km) 08:00 – 09:10 (70 min) 50 min odmor
Cetingrad – Katinovac (20 km) 10:00 – 11:00 (60 min) 20 min odmor
Katinovac - Topusko (12 km) 11:20 – 12:00 (40 min) 90 min odmor
Topusko - Bović (19 km) 13:30 – 14:30 (60 min) 30 min odmor
Bović – Lasinja (19 km) 15:00 – 16:00 (60 min)


4. dan – 07. 08. 2016. nedjelja (80 km)
Lasinja – Ribari (18 km) 08:00 – 08:50 (50 min) 10 min odmor
Ribari – Vojnić (25 km) 09:00 – 10:30 (90 min) 20 min odmor
Vojnić – Krnjak (8 km) 10:50 – 11:30 (40 min) 10 min odmor
Krnjak – Barilović (8 km) 11:40 – 12:20 (40 min) 70 min ručak
Barilović – Duga Resa (12 km) 13:30 – 14:20 (50 min) 20 min odmor
Duga Resa – Karlovac (11 km) 14:40 – 15:30 (50 min)

Pozivaju se biciklisti Karlovačke županije, bez obzira na članstvo u biciklističkim klubovima i udrugama, da se pridruže '6. biciklijadi Karlovačke županije' na dionici kroz njihov grad ili općinu prema navedenoj satnici, a posebno:
- Karlovčani - u četvrtak, 04 .08. 2016. - u 08:00 sati, na Trgu Matije Gupca
- Ozljani - u četvrtak, 04. 08. 2016. - u 09:45 sati, na parkingu robne kuće
- Ogulinci - u petak, 05. 08. 2016. - u 08:00, u Parku kralja Tomislava
- Slunjani - u subotu, 06. 08. 2016. - u 08:00 sati, ispred Gradskog poglavarstva
- Dugoreščani - u nedjelju, 07 .08. 2016. - u 14:30 sati, na Trgu sv. Jurja

Karlovačka županija obuhvaća 5 gradova: Duga Resa, Karlovac, Ogulin, Ozalj i Slunj, te 17 općina - Barilović, Bosiljevo, Cetingrad, Draganić, Generalski Stol, Josipdol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Neretić, Plaški, Rakovica, Ribnik, Saborsko, Tounj, Vojnić i Žakanje.

Županijska biciklijada 'Od Kupe do Kapele' u 4 dana obilazi sve jedinice lokalne uprave, dakle svih 5 gradova i 17 općina Karlovačke županije, na kružnom putu dugom skoro 400 km, sa startom i ciljem u Karlovcu.
Niti jedna hrvatska županija se ne može podičiti takvom raznolikošću – na putu od Karlovca, od hrastovih Draganićkih lugova, kroz doline i kanjone rijeka, do crnogoričnih šuma po visovima Kapele iznad Saborskog i Kupe u Lasinji - izuzetno je bogatstvo koje treba brižno čuvati - misao je koja se nameće svakom sudioniku ovog biciklističkog putovanja.

Karlovac je središte Karlovačke županije, smješten 56 km JZ od Zagreba i 130 km SI od Rijeke, na dinarskom rubu Panonske nizine. Samo ime Karlovac (Carlstadt) grad je dobio u čast svoga osnivača, austrijskog nadvojvode Karla Habsburškog.
Izgrađen je 1579. godine, kao utvrda za obranu od turskih prodora, u obliku pravilne šesterokrake zvijezde, koja danas čini staru jezgru grada - Zvijezdu.
Uz mnogobrojne parkove i zelene površine, osobitost Karlovca su četiri rijeke koje prolaze kroz grad ili u njegovoj blizini − Korana, Kupa, Dobra i Mrežnica, po kojima je poznat kao grad na četiri rijeke.

Povijesni grb grada Karlovca uzet je s povelje cara Josipa II kojom je 1781. godine Karlovac proglašen slobodnim kraljevskim gradom. Desno gore u grbu su ukrižena sidra, koja simboliziraju lađarstvo na Kupi. Lijevo gore je povijesni hrvatski grb sa crvenim i bijelim poljima.
Na donjoj polovici grba vidi se bedemima opasan grad, ispred kojeg su dvije rijeke - Korana i Kupa. Iznad grada lijevo nalazi se zlatno sunce, a desno srebrni mjesec.
U središtu grba je mali štit na kojem je početno slovo imena Josipa II. Nad grbom je zlatna kraljevska kruna, a sa lijeve i desne strane su karlovačke sirene koje jednom rukom drže grb, a drugom svoje zlatne pramenove.

Velika karta. Mjesto je slabo mapirano? Pomozi nam!