Opština Pljevlja

E-mail
opstinapv@ t-com.me
Adresa
ul. Kralja Petra I br. 27.
Telefon
+382 52 321 277